FAQ

Har du frågor om våra antiperspiranter?

Vi har listat de vanligaste frågorna om antiperspiranterna i Perspirex-serien. Om du har en fråga som du inte hittar svaret på här är du alltid välkommen att kontakta oss

Att Perspirex fungerar så effektivt beror på den aktiva ingrediensen Aluminium Chloride Hexahydrate (aluminiumkloridhexahydrat). Aluminium Chloride Hexahydrate reagerar med vatten och keratin i svettkanalen och bildar tillfälligt en gelbarriär som förhindrar att svetten når hudytan. Det aktiva hudvårdssystemet i Perspirex Original minskar eller till och med eliminerar den hudirritation som oftast förknippas med högeffektiva antiperspiranter.

Gelbarriären försvinner under loppet av några dagar genom hudens naturliga förnyelseprocess och därför behöver du bara applicera Perspirex 2–3 gånger i veckan.

Perspirex innehåller alkohol på grund av följande fördelar:

  • Rengör och desinficerar huden
  • Minskar utvecklingen av lukt
  • Alkohol är ett desinfektionsmedel och därför är det inte nödvändigt att tillsätta konserveringsmedel i Perspirex
  • Alkohol avdunstar snabbt från huden och lämnar huden torr
  • Avfettar huden så att formulan verkar jämnt över hela det hudområde som behandlas

Den aktiva ingrediensen i Perspirex är aluminiumklorid. Aluminiumklorid används eftersom det mycket effektivt bildar en långvarig gelbarriär i svettkanalerna. Dess effekt är väldokumenterad i både litteratur och i kliniska tester. Aluminiumklorid kan irritera huden och därför har det aktiva hudvårdssystemet lagts till i formulan. Det aktiva hudvårdssystemet i Perspirex Original minskar hudirritation vilket gör roll-on-formulan unik.

Svettkörtlarna är mindre aktiva på natten. Det innebär att vattennivån i svettkörtlarna är låg och gelbarriären bildas mer effektivt i svettkanalen. Detta ger dig ett långvarigt skydd mot svett och lukt.

Applicera Perspirex på torr och oskadad hud i små mängder – endast 2 drag uppåt och 2 drag nedåt – som en tunn film, jämnt fördelad i mitten av armhålan i området där du har hårväxt. Detta är tillräckligt för att ge dig ett effektivt skydd mot svett och lukt som varar 3–5 dagar.

I vissa fall kan Perspirex orsaka hudirritation. Om du upplever detta rekommenderar vi att du avbryter behandlingen med Perspirex.

De flesta hudirritationer är tillfälliga och inträffar efter den första eller andra appliceringen men om hudirritationen kvarstår eller en allergisk reaktion inträffar ska användningen avbrytas.

Ja, du kan fortsätta att använda din vanliga parfymerade deodorant eller parfym om du vill. Det påverkar inte effekten av Perspirex.

Ja, Perspirex är säker att använda även under graviditet och amning.

Kosmetiska produkter omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. Denna lagstiftning kräver att kosmetiska produkter inte är skadliga för människors hälsa vid normal användning. Alla kosmetiska produkter måste genomgå en säkerhetsbedömning av en kvalificerad säkerhetsbedömare innan de släpps ut på marknaden. Denna bedömning tar hänsyn till var och en av ingredienserna och produktens avsedda användning. Endast om de kosmetiska produkterna anses vara säkra för människor att använda enligt kraven i förordningen (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter kommer produkten att introduceras på den europeiska marknaden.

Som en följd av detta produceras Perspirex enligt den gällande kosmetikalagstiftningen på alla våra marknader. Om du känner dig osäker på ingredienserna i Perspirex i samband med graviditet eller amning, kontakta läkare för rådgivning.

Nej, det finns inga vetenskapliga bevis för att aluminium i antiperspiranter ökar risken för bröstcancer.

Detta bekräftades år 2014 genom en granskning av alla tillgängliga bevis där inget samband mellan användning av antiperspiranter och bröstcancer fanns (se Cancer Research UK; www.cancerresearchuk.org). Enligt American Cancer Society finns det heller inga epidemiologiska studier som visar på ett statistiskt samband mellan risken för bröstcancer och användningen av antiperspiranter.

I en noggrant utförd epidemiologisk studie från 2002 jämfördes 813 kvinnor med bröstcancer och 793 kvinnor utan sjukdomen och man fann tvärtom ingen relation mellan bröstcancerrisk och användning av antiperspiranter, deodoranter eller att raka sig under armarna.

Nej. Även om inledande studier kopplade aluminiumtoxicitet till Alzheimers sjukdom har kopplingen inte kunnat bevisats trots fortsatta undersökningar under de senaste 40 åren. Det amerikanska alzheimersförbundet US Alzheimers Association hävdar att det inte finns några bevis för att aluminiumexponering ökar risken för att utveckla Alzheimers sjukdom.

Inom forskarsamhället är man övertygad om att aluminium inte är en viktig riskfaktor för att utveckla Alzheimers sjukdom. Folkhälsoorganisationer som delar denna övertygelse inkluderar Världshälsoorganisationen (WHO), U.S. National Institutes of Health, U.S. Environmental Protection Agency och Health Canada.